Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stupeň obtiažnosti - začiatočník, - stredne pokročilý, - pokročilý, - expert, - majster

Expertise Level : - easy, - medium, - advanced, - expert, - master

                 Predloha-Pattern                                                 Original

                                                                                                   

" Head of a Young Girl"  autor Leonardo da Vinci, 34 farieb zn.DMC, 30 x 37,5 cm na podklad Aida/18,š214 x  v 268krížikov, cena  predlohy 4,- EUR

"Head of a Young Girl"  by Leonardo da Vinci, 34 colours, DMC  threads, W214 x H268, 11.89" x  14.89" ,price of pattern 4,- EUR


 Predloha-Pattern                                                 Original

                                                                              

" The Horse"  autor Franz Marc, 90 farieb zn.DMC, 25 x 33 cm na podklad Aida/18,š178 x  v 236 krížikov, cena  predlohy 5,- EUR

"The Horse"  by Franz Marc, 90 colours, DMC  threads, W178 x H236, 9.89" x  13.11" ,price of pattern 5,- EUR


   Predloha-Pattern                                                 Original

                                                                         

" White trumpet flower"  autor Georgia O´Keefe, 46 farieb zn.Anchor, 35 x 26 cm na podklad Aida/18,š250 x  v 187 krížikov, cena  predlohy 4,- EUR, cena za set 56,- EUR

" White trumpet flower"  by Georgia O´Keefe, 46 colours, Anchor threads, W250 x H187, 13.9" x  10.4" ,price of pattern 4,- EUR, price of kit  56,- EUR


 

" Poppy"  autor Stephanie Marrott, 53 farieb zn.DMC, 30 x 30 cm na podklad Aida/18,š214 x  v 214 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 64,- EUR

" Peony"  by Stephanie Marrott, 53 colours, DMC threads, W214 x H214, 11.89" x  11.89" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit  64,- EUR


 

" Freesia"  autor Stephanie Marrott, 39 farieb zn.DMC, 30 x 30 cm na podklad Aida/18,š214 x  v 214 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 64,- EUR

" Peony"  by Stephanie Marrott, 39 colours, DMC threads, W214 x H214, 11.89" x  11.89" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit  64,- EUR


 

"Hydrangea"  autor Stephanie Marrott, 66farieb zn.DMC, 30 x 30 cm na podklad Aida/18,š214 x  v 214 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 64,- EUR

" Peony"  by Stephanie Marrott, 66 colours, DMC threads, W214 x H214, 11.89" x  11.89" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit  64,- EUR


 

" Peony"  autor Stephanie Marrott, 64 farieb zn.DMC, 30 x 30 cm na podklad Aida/18,š214 x  v 214 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 64,- EUR

" Peony"  by Stephanie Marrott, 64 colours, DMC threads, W214 x H214, 11.89" x  11.89" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit  64,- EUR


                        Predloha-Pattern                                                 Original

                               

" The Fifer"  autor Manet, 60 farieb zn.Anchor, 29 x 50 cm na podklad Aida/18,š208  x  v 357 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 74,- EUR

" The Fifer"  by Manet, 60 colours, Anchor threads, W208 x H357, 11.5" x  20" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit  74,- EUR


       Predloha-Pattern                                         Original

                                     

" The Beloved" (detail) autor Dante Gabriel Rossetti, 75 farieb zn.DMC, 30 x 40 cm na podklad Aida/18,š214  x  v 286 krížikov, cena  predlohy       7,- EUR, cena za set 83,- EUR

" The Beloved" (detail) by Dante Gabriel Rossetti,75 colours, DMC threads, W214 x H286, 12" x  15.5" ,price of pattern 7,- EUR, price of kit         83,- EUR


                    Predloha-Pattern                                          Original

                           

" The Shepherdess"  (detail), autor William Holman Hunt, 122 farieb zn.DMC,54 x 67 cm na podklad Aida/18,š384  x  v 480 krížikov, cena  predlohy 9,- EUR, cena za set 230,- EUR

" The Shepherdess" (Detail)  by William Holman Hunt,122 colours, DMC threads, W384 x H480, 21" x 26.5" ,price of pattern 9,- EUR, price of kit  230,- EUR


           Predloha-Pattern                                                     Original        

                                                   

" The Dream"  autor Pablo Picasso, 93 farieb zn.DMC,30 x 41 cm na podklad Aida/18,š214  x  v 293 krížikov, cena  predlohy 8,- EUR, cena za set 85,- EUR

" The Dream"  by Pablo Picasso,93 colours, DMC threads, W178 x H214, 10" x 12" ,price of pattern 8,- EUR, price of kit  85,- EUR


 

" Black Sketch"  autor Henry Matisse, 1 farba  zn.Anchor,25 x 30 cm na podklad Aida/18,š178  x  v 214 krížikov, cena  predlohy 3,- EUR, cena za set 8,- EUR

" Black Sketch"  by Henry Matisse,1 colour, Anchor threads, W178 x H214, 10" x 12" ,price of pattern 3,- EUR, price of kit  8,- EUR


                     Predloha-Pattern                     Original

                 

" Red Riding Hood" autor John Everett Millais,85 farieb  zn.Anchor,40 x 57 cm na podklad Aida/18,š286  x  v409 krížikov, cena  predlohy 8,- EUR, cena za set 105,- EUR

" Red Riding Hood"  by John Everett Millais, 85 colours, Anchor threads, W286 x H409, 16" x 22.5" ,price of pattern 8,- EUR, price of kit 105,- EUR


                         Predloha-Pattern                                               Original

                         

" Tango Tangerines" autor Carson,96 farieb  zn.Anchor,40 x 40cm na podklad Aida/18,š286  x  v286 krížikov, cena  predlohy 7 EUR, cena za set 82,- EUR

" Tango Tangerines"  by Carson, 96 colours, Anchor threads, W286 x H286, 16" x 16" ,price of pattern 7 EUR, price of kit 82,- EUR


                       Predloha-Pattern                                                   Original

                         

" Flamenco Reds" autor Carson,96 farieb  zn.Anchor,40 x 40cm na podklad Aida/18,š286  x  v286 krížikov, cena  predlohy 7 EUR, cena za set   82,- EUR

" Flamenco Reds"  by Carson, 96 colours, Anchor threads, W286 x H286, 16" x 16" ,price of pattern 7 EUR, price of kit 82,- EUR


                Predloha-Pattern                                             Original

                     

" Two Women Acts"  autor Franz Marc, 46 farieb  zn.Anchor,30 x 44cm na podklad Aida/18,š214  x  v314 krížikov, cena  predlohy  6,- EUR, cena za set 65,- EUR

" Two Women Acts"  by Franz Marc,46 colours, Anchor threads, W214 x H314, 12" x 17" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit 65,- EUR


         Predloha-Pattern                       Original

                             

" Krišna"  od Barthi Sh., 75 farieb  zn.Anchor,29 x 48cm na podklad Aida/18,š211  x  v342 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set 71,- EUR

" Krishna"  by Barthi Sh., 75 colours, Anchor threads, W211 x H342, 11.6" x 20" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit 71,- EUR


                     Predloha-Pattern                                   Original

                   

" Viola Pot"  od Barbary Mock, 108 farieb  zn.Anchor,30 x 35cm na podklad Aida/18,š214  x  v253 krížikov, cena  predlohy 6,- EUR, cena za set   56,- EUR

" Viola Pot"  by Barbara Mock, 108 colours, Anchor threads, W214 x H253, 12" x 14" ,price of pattern 6,- EUR, price of kit 56,- EUR


           Predloha-Pattern                             Original

               

" Jimson Weed" -Georgia O´Keeffe,70 farieb zn. Anchor,30 x 36 cm na podklad Aida/18, š214 x v261 krížikov,  cena predlohy 8,- EUR

" Jimson Weed" by Georgia O´Keeffe, 70 colors, Anchor threads, W214 x H261, 12" x 14,5" , price of pattern 8,- EUR


                  Predloha-Pattern                           Original

                 

" Vase of Peonies and Canterbury Bells"  autor  Albert Williams, 125 farieb  Anchor,35 x 44cm na podklad Aida/18,š248  x  v311 krížikov, cena  predlohy 9,- EUR, cena za set  73,- EUR

" Vase of Peonies and Canterbury Bells" by Albert Williams, 125 colours, Anchor threads, W248 x H311, 14" x 17" ,price of pattern 9,- EUR, price of kit 73,- EUR


                      Predloha-Pattern                                   Original

                   

" Margaréty " -Georg Franke,  85 farieb zn.  Anchor,  40 x 33 cm na podklad Aida/18,š286 x   v239 krížikov, cena predlohy  6,- EUR

" Margeriten" by Georg Franke, 85 colours, Anchor threads, W286 x H 239, 16" x 13" , price of pattern 6,- EUR


                   Predloha-Pattern                                         Original

                 

" Les Andalous " -  Janet Payne, 70 farieb Anchor, 40 x 40 cm na podklad Aida/18, š286 x v286 krížikov, cena predlohy  5,- EUR

" Les Andalous "   by Janet Payne, 70  colours, Anchor threads, W286 x   H286, 16" x 16" , price of pattern 5,- EUR


                                 

       

" Petite Fleurs" ,P.Picaso, 22 farieb Anchor, 30 x 40 cm na podklad Aida/18, š214 x v288 krížikov, cena predlohy 4,- EUR, cena za set 15,- EUR

" Petite Fleurs" ,P.Picaso, 22  colours, Anchor threads,W214 x H288, 12" x 16" , price of pattern 4,- EUR, price of kit 15,- EUR


           Predloha-Pattern                             Original

                   

" Flowers" , Andy Warhol, 39 farieb Anchor, 40 x 40 cm na podklad Aida/18, š283   x  v284 krížikov, cena predlohy 5,- EUR

" Flowers" by Andy Warhol, 39 colours, Anchor threads, W283 x H 284, 15,6" x 15,6" , price of pattern 5,- EUR


             Predloha-Pat                       Original

               

" Slnečnice" ,R.Daley, 85 farieb Anchor, 30 x 37 cm na podklad Aida/18, š214 x v263 krížikov, cena predlohy 5,- EUR

" Sunflowers" by R. Daley, 85 colours, Anchor threads, W214 x H 263, 12" x 14.5" , price of pattern 5,- EUR


                        Predloha-Pattern                                                     Original

               

" Kvetinárka" , H.V.Lesur, 123 farieb Anchor, 54 x 67 cm na podklad Aida/18, š384 x v480 krížikov, cena predlohy 10,- EUR

" The Flower Merchant" by H.V.Lesur, 123 colours, Anchor threads, W384 x H480, 21" x 26.5" , price of pattern 10,- EUR


                        Predloha-Pattern                                                 Original

                   

" Cesta a obloha" , Ch. Burchfield, 85 farieb Anchor, 45 x 37 cm na podklad Aida/18, š321 x v261 krížikov, cena predlohy 6,- EUR

" Road and Sky" by Ch. Burchfield, 85 colours, Anchor threads, W321 x H 261, 18" x 14.5" , price of pattern 6,- EUR


                         Predloha-Pattern                                             Original

                     

" Viktoriánska kôlňa" , Barbara Mock, 118 farieb Anchor, 40 x 54 cm na podklad Aida/18, š288 x v384 krížikov, cena predlohy 7,-  EUR

" Victorian Shed" by Barbara Mock,118 colours, Anchor threads, W288 x H384, 16" x 21" , price of pattern 7,-  EUR


                 Predloha-Pattern                               Original

                   

" Lososový ibištek" , 69 farieb zn. Anchor,    26 x 31cm na podklad Aida/18, š188 x v219 krížikov, cena predlohy 5,- EUR

" Salmon Hibiscus, 69 colours, Anchor threads, W188 x H219, 10.4" x 12" , price of pattern 5,- EUR


                                    Predloha-Pattern                                                           Original

                   

" Maky pri rieke" , autor Fred Marsh,122 farieb Anchor, 42 x 30 cm na podklad Aida/18, š300 x v218 krížikov, cena predlohy 8,- EUR

" Poppies at the River"  by Fred Marsh, 122 colours, Anchor threads, W300 x H218, 16.6" x 12" , price of pattern 8,- EUR


                        Predloha-Pattern                                 Original

                     

" The Red Parasol", Joseph Caraud , 115 farieb Anchor, 35 x 55 cm na podklad Aida/18,š250 x   v396 krížikov, cena predlohy 7,- EUR

" The Red Parasol"  by  Joseph Caraud , 115 colours, Anchor threads, W250 x H396, 14" x 22" , price of pattern 7,- EUR


                                 Predloha-Pattern                                                 Original

                               

" Tha Alba Madonna" , Raphael, 130 farieb Anchor, 80 x 80 cm na podklad Aida/18, š571 x  v573 krížikov, cena predlohy 11,- EUR

" The Alba Madonna" by Raphael, 130 colours, Anchor threads, W571 x H573, 31.6" x 31.7" , price of pattern 11,- EUR


              Predloha-Pattern                           Original

             

" Zima" , Elizabeth Sonrel, 65 farieb Anchor, 35 x 50 cm na podklad Aida/18, š250 x v358 krížikov, cena predlohy 6,- EUR

" Winter" by Elizabeth Sonrel, 65  colours, Anchor threads, W250 x H358, 14" x 20" , price of pattern 6,- EUR


     

" Fleur" , Henry Matisse ,35 x 46cm na podklad Aida/18, š254 x v328 krížikov, cena predlohy  3 EUR

" Fleur" by Henry Matisse, W254 x H328, 14" x 18" , price of pattern  3 EUR

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek